Ekomuzeum Żabi Kraj

Ekomuzeum Żabi Kraj - zdrowa kraina ryb, miodu i wina

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” przy współpracy 2 LGR z południowej Polski stworzyła ekomuzea oraz wdrożyła mobilne systemy informacji turystycznej.

Etymologicznie termin „ekomuzeum” pochodzi od dwóch greckich słów: oikos, które oznacza „dom” w sensie symbolicznym, rozumiany jako środowisko, a odpowiadający dzisiejszemu pojęciu „mała ojczyzna”, oraz museion, rozumiane jako zbiór rzeczy, kolekcja (od obiektów zainteresowania nauki czy historii cywilizacji). Ich połączenie oznacza wiec zbiór rzeczy materialnych i niematerialnych związanych z miejscem pochodzenia i życia określonej grupy ludzi, czyli muzeum „małej ojczyzny”.

Cele tworzenia ekomuzeów:

  • ochrona zasobów naturalnych i kulturowych;
  • odkrywanie i inwentaryzacja miejscowego dziedzictwa,
  • zaangażowanie lokalnej społeczności i wzmacnianie lokalnej tożsamości,
  • rozwój lokalnej turystyki,
  • promocja lokalnych wytworów.

Ekomuzeum to sieć atrakcji w terenie prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe – pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć różnych wartości regionu.

Ekomuzeum „Żabi Kraj”, skupia obiekty oraz miejsca z siedmiu gmin Żabiego Kraju (Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice).

Ekomuzeum „Żabi Kraj” zaprasza w niezwykłą podróż po wyjątkowych miejscach, na spotkanie z przyrodą, w otoczeniu dużej i małej, stojącej i płynącej wody, z ludźmi, którzy z pasją prezentują lokalną kulturę, rękodzieło, sztukę i żywe tradycje. Można tu, w malowniczych krajobrazach dowiedzieć się, na czym polega gospodarka stawowa oraz spróbować wielości smaków różnorodnych ryb słodkowodnych, tradycyjnych potraw i lokalnie produkowanego wina. Ponadto można skorzystać z walorów leczniczych bogactw tego terenu.

Więcej informacji o Ekomuzeum „Żabi Kraj” na stronie: www.ekomuzeumzabikraj.pl

Doskonałym przewodnikiem po Żabim Kraju jest aplikacja mobilna Ekomuzeum „Żabi Kraj”, która nie tylko wprowadza użytkownika w specyfikę regionu, ale jest też bazą zawierającą mnóstwo informacji praktycznych. Czytelna i dobrze skomponowana grafika, lista obiektów podzielonych na kategorie, najciekawsze trasy turystyczne i wydarzenia mogą być podstawą do przyjemnego spędzenia czasu w tych okolicach.

Dzięki aplikacji turysta dowie się, gdzie można smacznie zjeść, nie tylko owianego sławą karpia, ale też skosztować innych regionalnych smakołyków. Turysta może również poznać Żabi Kraj z mobilnym przewodnikiem, odwiedzić uzdrowisko z wieloletnią tradycją, poznać przyrodę, tradycję, sztukę i rzemiosło, a także posmakować różnorodnych produktów, nie tylko ryb ale też miodu i wina, przejść licznymi trasami Nordic Walking i poznać niezwykłe zakątki dzięki trasom rowerowym. Zaglądnąć do licznych Izb Regionalnych, które nie tylko gromadzą wspaniałe eksponaty, ale są też źródłem informacji o regionie, jego obyczajach i historii.

APLIKACJA MOBILNA DO POBRANIA:

 

 

Partnerzy: