Szlak Karpia

Lokalne Grupy Rybackie z terenu województwa opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego zaplanowały wyznaczenie „Szlaku Karpia”, który jest marką identyfikującą miejsca związane z hodowlą, sprzedażą i przetwórstwem tej ryby. Szlak ten przebiega przez wszystkie tereny partnerskich LGR, łącząc je dzięki wspólnemu potencjałowi rybackiemu.

W ramach realizacji zadania opracowano oraz wydano mapy oraz kolorowe tablice informacyjne, które mają za zadanie promowanie „Szlaku karpia” rozciągającego się na terenie sześciu województw, gdzie znajdują się obszary zależne od rybactwa. W Żabim Kraju oznaczonych zostało aż 30 miejsc związanych z gospodarką karpiową.

Tablice mają promować rybactwo śródlądowe oraz jego produkty, w szczególności karpia, a także turystykę wędkarską. Karp to bowiem smaczna ryba – warto „pozostawać na jego szlaku”.

Projekty tablic znajdują sie na stronie: http://www.zabikraj.pl/1259,szlak-karpia.html