Komitet » Posiedzenie Komitetu w dniu 27.04.2015 r.

W dniu 27 kwietnia 2015 r. o godzinie 10:00 w Biurze Stowarzyszenia LGR "Żabi Kraj" odbyło się Posiedzenie Komitetu.

Podczas posiedzenia Członkowie Komitetu wybrali Przewodniczacego, Wiceprzewodniczacych, Sekretarza oraz dokonali zmiany Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj".