Członkowie Stowarzyszenia
 

Członkowie honorowi:

 
Lp.    Nazwisko i imię

1.

Prof. dr hab. inż. Guziur Janusz

 

Członkowie zwyczajni:

 

Lp.      Nazwisko i imię

 

 

 

1.

Pastucha Andrzej

2.

Tobiczyk Bronisław

3.

Goszyk Piotr

4.

Szymura Krzysztof

5.

Gabzdyl Stanisław

6.

Król Tomasz

7.

Król Marek

8.

Gabzdyl Irena

9.

Hansel Piotr

10.

Fryda Maria

11.

Duda Mirosław

12.

Białowąs Irena

13.

Staniek Mirosław

14.

Kondziołka Grzegorz

15.

Kryjak Paweł

16.

Chmiel Andrzej

17.

Kajzer Danuta

18.

Michał Kryjak FishMax

19.

Andrzej Kondziołka   

Wójt Gminy Zebrzydowice

20.

Janusz Żydek

Wójt Gminy Chybie

21.

Mirosław Sitko

Burmistrz Miasta Skoczów

22.

Anna Grygierek                            

Burmistrz Miasta Strumień

23.

Gabriela Placha     

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

24.

Tomasz Branny                  

Wójt Gminy Dębowiec

25.

Franciszek Dziendziel 

Wójt Gminy Pawłowice

26.

Grzegorz Sikorski

Wójt Gminy Hażlach

27.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

28.

Gospodarstwo Rybackie w Pogórzu Sp. z o.o.

29.

Stadnina Koni "Ochaby"            Sp. z o.o.

30.

Polska Akademia Nauk w Gołyszu Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

31.

 Bierowski Franciszek

32.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach

33.

Tobiczyk Tomasz

34.

Wacławik Barbara

35.

Gawlas Monika

36.

Gawlas Adam

37.

Gabzdyl Anna

38.

Gabzdyl Józef

39.

Tomica Anna

40.

Tomica Jan

41.

Holesz Emil

42.

PPHU ANTA Anna i Tadeusz Kudła

43.

Tobiczyk Małgorzata

44.

Pietraszek-Madzia Kinga

45.

Niemiec Beata

46.

Czakon Stanisław

47.

Penkala Grzegorz

48.

Okręg PZW w Katowicach, Koło nr 112 przy KWK "Pniówek"

49.

Stowarzyszenie Beskidzki Klub Kulinarny

50.

Goszyk Zuzanna

51.

OSP Pawłowice

52.

Czarnecki Stanisław

53.

Białowąs Henryk

54.

Hejnoł Stefan

55.

Kajzar Janusz

56.

Kuczera Alojzy

57.

Niemiec Jerzy

58.

Pagieła Piotr

59.

Pastucha Adam

60.

Stawarczyk Dariusz

61.

Waleczek Czesław

62.

Pilarczyk Andrzej

63.

Szenk Szymon

64.

Michalik Marcin

65.

Lech Hławiczka

66.

Lech Ślebioda

 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś wypełniając deklarację członkowską. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.

  1. Administrator.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Rybackie "Żabi Kraj". Nasza siedziba mieści się w Skoczowie, przy ul. Mickiewicza 9, (43-430 Skoczów).

Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel. 33 487 49 55, 797-410-135 lub pisząc na adres: biuro@zabikraj.pl.

  1. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania uprawnień i obowiązków związanych z Twoim członkostwem w Stowarzyszeniu, w celu kontaktowania się z Tobą, informowania Cię o istotnych wydarzeniach dotyczących Stowarzyszenia, o terminach Walnego Zebrania, itp.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  1. przepis prawa (ustawa Prawo o stowarzyszeniach), w zakresie w jakim nakazuje nam gromadzić dane członków Stowarzyszenia w celu wyjaśniania m.in., że Stowarzyszenie zrzesza minimalną liczbę osób (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]);
  2. postanowienia naszego Statutu i regulacji wewnętrznych, które – przystępując do Stowarzyszenia - zaakceptowałeś– w zakresie przetwarzania związanego z wypełnianiem Twoich obowiązków i uprawnień z tytułu członkostwa(art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  3. Twoja zgoda udzielona w momencie wypełnienia deklaracji członkowskiej – w zakresie przetwarzania Twojego wizerunku i zamieszczenia Twoich danych na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, natomiast wynika z naszych regulacji wewnętrznych. Bez podania tych danych nie możesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia.

  1. Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe, które nam podałeś mogą zostać przekazane do podmiotów, z którymi stale współpracujemy w naszej codziennej działalności (podmioty zapewniające wsparcie prawne, informatyczne). Poza tym Twoje dane mogą trafić do innych podmiotów, z którymi nawiązaliśmy współpracę w celu prowadzenia naszej strony i przechowywania danych związanych z jej funkcjonowaniem. Pragniemy Cię zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. Dane przekazane innemu podmiotowi nadal będą mogły być wykorzystane jedynie w celu podanym wyżej.

  1. Okres przetwarzania.

Planujemy przetwarzać Twoje dane do momentu, do którego będziesz naszym członkiem i przedawnią się ewentualne roszczenia związane z Twoim członkostwem.

  1. Twoje uprawnienia.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz przeniesienia danych. Bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO. Może się zdarzyć, że w niektórych sytuacjach, ze względu na konkretne prawne przesłanki, nie będziemy mogli zrealizować wyżej wymienionych uprawnień. Zawsze jednak poinformujemy Cię o tym oraz o powodach takiej decyzji.

Masz również prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając stosowne żądanie na jeden z naszych adresów podanych wyżej. Od tego momentu nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych, które miało miejsce do tego momentu.

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).[1] Tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)