PO RYBY 2007-2013 » Interpretacje
Interpretacje przepisów aktów krajowych, dotyczące kwalifikowalności wydatków oraz zasad przyznawania i wypłaty środków finansowych w ramach PO RYBY 2007-2013.