Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2016
Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj" zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 10:00 w małej sali konferencyjnej Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu (budynek główny, ul. Kalinowa 2, Zaborze). W przypadku braku quorum kolejny termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, wyznacza się na 23 listopada 2016 r. o godzinie 10:15 w miejscu j/w.
Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w małej sali konferencyjnej Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu (budynek główny, ul. Kalinowa 2, Zaborze).
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian we wniosku na wybór LSR złożonego w Samorządzie Województwa Śląskiego w dniu 15 lutego 2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Zakładów Polskiej Akademii Nauk w Zaborzu (ul. Kalinowa 2) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
W dniu 9 lutego 2016 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Zakładów Polskiej Akademii Nauk w Zaborzu (ul. Kalinowa 2) odbyło się Walne Zebranie Członków.