Promocja » LGR „Żabi Kraj” w mediach » Prasa » Wieści Skoczowskie nr 4 (99)/2011r.