Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2017
Zarz±d Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w B±kowie (ul. Osiedlowa 1, B±ków).
Zarz±d Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. (¶roda) o godzinie 15:00 w małej sali konferencyjnej Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu (budynek główny, ul. Kalinowa 2, Zaborze).