Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 20.04.2011r.

Przewodniczący Komitetu serdecznie zaprasza na posiedzenie komitetu, które odbędzie się 20.04.2011r. o godzinie 11:15 (w przerwie szkolenie dot. zmian LSROR) w Polskiej Akademii Nauk, ul. Kalinowa 2 w Zaborzu.

Posiedzenie komitetu dotyczyć będzie uzupełnienia  Regulaminu Komitetu o kwestie dotyczące przyjmowania uchwał w sprawie wyboru operacji.

 
Porządek obrad:
  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.