Legislacja » Rybołówstwo » Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.).