Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2018
Zarz±d Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w sali Restauracji „Smak Regionu” (ul. Katowicka 15, Pawłowice).
Zarz±d Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w B±kowie (ul. Osiedlowa 1, B±ków).