Archiwum aktualności » Archiwum 2019 » Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Szanowni Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,


Przypominamy, że 31 stycznia mija termin na złożenie rocznego sprawozdania z realizacji tych operacji, dla których wymóg taki wynika z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie.

Sprawozdanie roczne, wypełnione zgodnie z instrukcją i podpisane przez Beneficjenta, należy złożyć do Oddziału Regionalnego ARiMR, w którym podpisano umowę o dofinansowanie.

 

Wzory sprawozdań