Szanowni Państwo,

Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rybackim „Żabi Kraj” realizują operację pt. “Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej jako instrument kształtowania nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie” w ramach działania 2.6. „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów” Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety anonimowej, która znajduje się poniżej i przesłanie do 30 kwietnia 2019 r. e-mailem na adres: biuro@zabikraj.pl lub dostarczenia do Biura Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.