Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2019
Zarz±d Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w B±kowie (ul. Osiedlowa 1, B±ków).
Zarz±d Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w małej sali Polskiej Akademii Nauk Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu (budynek główny, ul. Kalinowa 2, Zaborze).