Archiwum aktualności » Archiwum 2019 » Profesor Janusz Guziur honorowym członkiem Stowarzyszenia Rybackiego "Żabi Kraj"

Pochodzący z Cieszyna profesor Janusz Guziur został honorowym członkiem Stowarzyszenia Rybackiego "Żabi Kraj". Decyzję jednogłośnie podjęli członkowie Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków w Gołyszu, które odbyło się 7 maja 2019 r.

         Profesor związany jest z rybactwem od wielu lat. W 1962 roku ukończył Wydział Rybacki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, uczelni przeniesionej tam z Cieszyna. Jak mówił w jednym z wywiadów "Wiedziałem, że będę studiował ulubione nauki biologiczne. Na medycynę i prawo też się nadawałem. Koledzy ojca, jeszcze z przedwojnia, m.in. prof. Wiktor Wawrzyczek, którzy pracowali w olsztyńskiej Wyższej Szkole Rolniczej, powiedzieli, żebym studiował tutaj na unikatowym na świecie wydziale rybackim. I tak się stało”. Ale o Cieszynie nigdy nie zapomniał. W 1983 roku założył w Olsztynie oddział Towarzystwa Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i przez wiele lat był jego prezesem. Niewiele osób wie, że Profesor ma liczne talenty... jest uzdolniony muzycznie - skończył średnią szkołę muzyczną w Cieszynie, jest też smakoszem regionalnych produktów, które sam także przyrządza.
         „Ja poznałem profesora (wtedy jeszcze doktora) Guziura w czasie studiów na „rybactwie” w drugiej połowie lat 80-tych. Dzięki Jego życzliwości mogłem odbyć rybackie praktyki w zakładzie Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu. A gdy już zostałem ichtiologiem - dziennikarzem, często spotykaliśmy się przy okazji rybackich konferencji karpiowych. Bo o hodowli karpia Profesor Guziur wie wszystko i zawsze chętnie pomaga rybakom.” - wspomina Piotr Pagieła.

         Drogi Jubilacie, z okazji 80 rocznicy urodzin i 55 lat pracy zawodowej życzymy Ci dużo zdrowia i sił, byś mógł nadal robić to, co lubisz. 100 lat... to chyba za mało.

                                                                      Rybacy i nie tylko z Żabiego Kraju.