Archiwum aktualności » Archiwum 2019 » Zapraszamy na pokaz kulinarny do Restauracji "Przystań na Kępce"

W ramach realizowanego grantu pn. "Promocja kuchni regionalnej Cieszyńskiej Kriany" zapraszamy na pokaz kulinarny, który odbędzie się w Restauracji "Przystań na Kępce" (ul. Mickiewicza 3, 43-410 Zebrzydowice) 18 czerwca 2019 r. tj. wtorek o godz. 16:00.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie pn. „Promocja kuchni regionalnej Cieszyńskiej Krainy”
mające na celu „Promocję kuchni regionalnej na terenie LSR poprzez organizacje pokazów kulinarnych, opracowanie broszury, filmów oraz organizację imprezy promującej również produkty i usługi lokalne Cieszyńskiej Krainy”
realizowane w ramach operacji pn. „Promowanie obszaru Cieszyńskiej Krainy poprzez tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru” mającej na celu „Promocję terenu Lokalnej Grupy Działania Cieszyńska Kraina poprzez realizację czterech zadań związanych z tworzeniem lub rozwojem elementów promocji obszaru”

 współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania
 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.