Promocja kuchni regionalnej Cieszyńskiej Krainy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie pn. „Promocja kuchni regionalnej Cieszyńskiej Krainy” mające na celu „Promocję kuchni regionalnej na terenie LSR poprzez organizacje pokazów kulinarnych, opracowanie broszury, filmów oraz organizację imprezy promującej również produkty i usługi lokalne Cieszyńskiej Krainy” realizowane w ramach operacji pn. „Promowanie obszaru Cieszyńskiej Krainy poprzez tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru” mającej na celu „Promocję terenu Lokalnej Grupy Działania Cieszyńska Kraina poprzez realizację czterech zadań związanych z tworzeniem lub rozwojem elementów promocji obszaru”  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierś z kaczki nadziewana serem i pieczarkami serwowana z kluskami śląskimi i buraczkami na ciepło
 
Placki ziemniaczane z blachy z wyrzoskami
 
Faszyrka po goleszowsku z kapustą i ziemniakami
 
Steak z polędwicy podany na sposób istebniański
 
Królika w podskokach
 
Żeberka duszone w piwie