Archiwum aktualności » Archiwum 2019 » Konferencja Szkoleniowa pt. “Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej“ już za nami !

W dniach 5-6 września 2019 r. Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu odbyła się konferencja szkoleniowa w pt. „Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej”.

Aspekty prawne funkcjonowania rybactwa stawowego – 5 września 2019 r. (czwartek)

Godzina

Tematyka

11:00 – 12:00

Rejestracja uczestników

12:00 – 12:10

Otwarcie konferencji szkoleniowej. Przywitanie uczestników konferencji.  Informacje organizacyjne.                            

dr Ilgiz Irnazarow, p.o. Dyrektora PAN ZIiGR w Gołyszu

12:10 – 13:00

Uwarunkowania funkcjonowania rybactwa stawowego

  • Wacław Szczoczarz - Gospodarstwo Rybackie Rytwiany

13:00 – 14:00

Wymagania prawne dotyczące rybactwa stawowego jako producenta żywności

  • lek. wet. Andrzej Szpulak – Weterynaria Opole

14:00 – 14:30

Przerwa kawowa/Lunch

14:30 – 15:30

Wymagania prawne dotyczące aspektów środowiskowych oraz zasad korzystania z wody przez rybactwo stawowe

  • dr inż. Anna Wiśniewska – Katedra Ichtiologii UW-M Olsztyn)

15:30 – 16:30

Zagrożenia dla stawowej produkcji rybackiej wywołane kampaniami na rzecz dobrostanu zwierząt

  • dr inż. Andrzej Lirski – IRŚ Olsztyn

16:30 – 17:00

Panel dyskusyjny. Podsumowanie, wnioski

 

 

 

Profilaktyka i terapia chorób ryb – 6 września 2019 r. (piątek)

 

Godzina

Tematyka

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników. Sprawy organizacyjne

10:00 – 11:00

Wymagania prawne w zakresie ochrony zdrowia w stawowym chowie ryb

  • dr wet. Jan Żelazny – Zakład Chorób Ryb PIWET Puławy

11:00 – 12:00

Profilaktyka i terapia chorób w procesie chowu ryb

  • dr wet. Jan Żelazny – Zakład Chorób Ryb PIWET Puławy

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa/lunch

12:30 – 13:30

Stosowane oraz eksperymentalne metody zapobiegania i leczenia wirusowych chorób ryb (wirusy CyHV i SVCV)

  • mgr Agnieszka Troszok  – ZIiGR PAN Gołysz

13:30 – 14:30

Doskonalenie hodowlane karpi w walce z KHV

  • dr inż. Łukasz Napora-Rutkowski – ZIiGR PAN Gołysz

14:30 – 15:00

Panel dyskusyjny. Podsumowanie konferencji szkoleniowej

 

Zdjęcia z Konferencji