Archiwum aktualności » Archiwum 2020 » Kwestionariusze RRW za 2019 rok

Przypominamy o obowiązku sprawozdawczym w terminach:

- RRW-22 - do 13 marca 2020 r.,

- RRW-23 - do 29 maja 2020 r.

Kwestionariusze RRW za rok 2019 są dostępne na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Formularze należy wysłać w formie papierowej, w wymaganych terminach na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn
 

Aktualne druki:

- RRW-22

- RRW-23