Archiwum aktualności » Archiwum 2020 » Oświadczenia za usługi wodne

Szanowni rybacy przypominamy o składaniu oświadczeń na Pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, które należy złożyć zgodnie z wezwaniem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Oświadczenia za usługi wodne