Archiwum aktualności » Archiwum 2021
Zapraszamy na Śląskie Święto Karpia - 25.09.2021 r. Pawłowice
Przedłużamy termin nadsyłąnia zgłoszenia udziału w Mistrzostwa w Przyrządzaniu Potraw z Ryb Słodkowodnych do dnia 20 września 2021 r.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najnowszą publikacją – przewodnikiem pt. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego".
Prezentujemy Państwu nową publikację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowaną specjalnie z myślą o młodych czytelnikach. Książka nosi tytuł „Rybki, Ryby i Rybeczki z morza, jeziora i rzeczki" i poświęcona jest tematyce ryb występujących w Polsce i w Morzu Bałtyckim. Zawiera ona opisy 50 gatunków ryb w podziale na ryby słodkowodne, morskie oraz hodowlane.
Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Mistrzostwach w Przyrządzaniu Potraw z Ryb Słodkowodnych dla Szkół Gastronomicznych organizowanych w ramach Śląskiego Święta Karpia w dniu 25 września 2021 r. na placu przy Urzędzie Gminy w Pawłowicach.
Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rybackim „Żabi Kraj” realizują operację pt. “Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej jako instrument kształtowania nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie” w ramach działania 2.6. „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów” Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”.
W dniach 22-24 września 2021 roku, w Hotelu Remes Sport & SPA w Opalenicy pod Poznaniem odbędzie się XXVI Krajowa Konferencja Hodowców Karpia.
Zapraszamy do lektury nowego numeru Głosu Pana Karpia.
Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Gmina Pawłowice serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w organizowanym 25 września 2021 roku na terenie Placu przy Urzędzie Gminy w Pawłowicach Śląskim Święcie Karpia.
Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-Życie”, zapraszają całe rodziny na Transgraniczny Jarmark Ekologiczny 2021. Jarmark odbędzie się na obszarze parku przy ul. Bielskiej w dniu 29 sierpnia 2021r. (niedziela) od godz. 10:00 do godzin popołudniowych.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Zespołem Szkół Przyrodniczo- Technicznych w Międzyświeciu zapraszają na spotkanie organizacyjne dotyczące kursu kwalifikacyjnego: prowadzenie produkcji rolniczej (R-3). Spotkanie dla kandydatów oraz osób zainteresowanych odbędzie się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oddział w Bielsku-Białej przy ul. Generała Boruty Spiechowicza 24 w dniu 20.08.2021 o godzinie 9:00
Wiadomości Rybackie maj-czerwiec 2021
Zachęcamy wszystkich interesujących się ichtiologią, akwakulturą, akwarystyką, wędkarstwem, ochrona przyrody do studiowania na kierunku Ichtiologia i Akwakultura na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wiadomości Rybackie marzec-kwiecień 2021
Na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego znajduje się już kwestionariusz RRW-22.
Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. (środa) o godzinie 16:00 w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie (Bąków, ul. Osiedlowa 1).
Przypominamy, że 31 stycznia mija termin na złożenie rocznego sprawozdania z realizacji tych operacji, dla których wymóg taki wynika z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie.