Archiwum aktualności » Archiwum 2022 » Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie cieszyńskim

W lipcu 2020 roku Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przy wsparciu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczął realizację pilotażowego projekt utworzenia Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody, finansowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie.

W wyniku projektu w województwie śląskim utworzono partnerstwo na terenie powiatu cieszyńskiego w celu zintensyfikowania współpracy pomiędzy instytucjami oraz pomiędzy wszystkimi kluczowymi Partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami.

W efekcie współpracy Partnerów oraz ekspertów w grudniu 2020 roku sporządzono „Raport końcowy z utworzenia pilotażowego Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody w powiecie cieszyńskim”.

Więcej informacji dot. Loklanych partnerstw:https://woda.cdr.gov.pl/index.php/lokalne-partnerstwa-ds-wody/mapa-lokalizacji-lpw

 

Slaski_ODR.pdf - Raport