Aktualności » Przewodnik "Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego"

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najnowszą publikacją – przewodnikiem pt. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego".

Publikacja pokazuje ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzi do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020). Znajduje się ona w Aktualnościach na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również w zakładce Informacja i Promocja PO RYBY 2014-2020 pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacja-przyklady-operacji-w-ramach-po-ryby-2014-2020

Przewodnik „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego" to również 50 filmów, które sukcesywnie są publikowane na kanale MRiRW w serwisie YouTube:

Zwiedzaj Polskę. Szklakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - YouTube