Archiwum aktualności » Archiwum 2023
Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 16:00 na Łowisku „U BABCI” w Bąkowie (ul. Wiślańska 12, Bąków).
Przypominamy, że 31 stycznia mija termin na złożenie rocznego sprawozdania z realizacji tych operacji, dla których wymóg taki wynika z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie dla posiadaczy stawów rybnych.