Statut

W dniu 12 października 2009 r. w Skoczowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”, w którym wzięło udział 46 osób fizycznych i prawnych, reprezentujących partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych działających na terenie 7 partnerskich gmin. Zebranie to zatwierdziło Statut Stowarzyszenia.