Deklaracja członkowska

Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” nie jest zamknięte dla nowych członków. Mogą nimi zostać osoby fizyczne lub prawne.

Należy wypełnić deklarację członkowską oraz dostarczyć ją do Biura „Żabi Kraj”: ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie.