Komitet » Szkolenie dla Członków Komitetu w dniu 04.11.2011r.

Serdecznie zapraszamy na Szkolenie dot. oceny i wyboru projektów organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Szkolenie odbędzie się w dniu 04.11.2011r. (piątek) w godz. 16:00 – 20:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, II piętro, pokój nr 4, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.

Przewodniczący Komitetu Pan Wojciech Bazgier prosi wszystkich członków Komitetu o obecność na szkoleniu.