Szkolenia » Szkolenia » Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczących pozyskiwania środków unijnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwościami pozyskania środków unijnych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach nt.:


1. Procedury aplikowania o dofinansowanie w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013.


Szkolenie odbędzie się 23.08.2011r .(wtorek) w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kalinowa 2 w Zaborzu (gmina Chybie).
Zapisy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu przyjmowane są pod numerem
tel. 33 487 49 55 lub pocztą elektroniczną biuro@zabikraj.pl do 19.08.2011r.


2. Procedury aplikowania o dofinansowanie w ramach działania „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013.


Szkolenie odbędzie się 26.08.2011r.(piątek) w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kalinowa 2 w Zaborzu (gmina Chybie).
Zapisy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu przyjmowane są pod numerem
tel. 33 487 49 55 lub pocztą elektroniczną biuro@zabikraj.pl do 2