Szkolenia » Szkolenia » Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH NARZĘDZI POŁOWU RYB

                                                          UWAGA!

                           Przyjmujemy zapisy na bezpłatne szkolenie w zakresie

                                 eksploatacji elektrycznych narzędzi połowu ryb.


Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji elektrycznych narzędzi połowu ryb.

Uzyskanie tego zaświadczenia uprawnia do kierowania grupą połowową, stosującą elektryczne narzędzia połowu ryb.

Kurs trwa dwa dni:
- pierwszego dnia przewidziane jest szkolenie teoretyczne,
- drugiego dnia zajęcia praktyczno-terenowe oraz egzamin.

Wstępna data szkolenia: 3-4.11.2011r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20.09.2011r. (wtorek).

Program szkolenia w zakresie eksploatacji elektrycznych narzędzi połowu ryb

Szkolenie teoretyczne (8 godz.):

1) Podstawy elektrotechniki – podstawowe pojęcia używane w elektrotechnice (napięcie, natężenie, opór i przewodność – jednostki), wytwarzanie prądu elektrycznego przemiennego, prostowanie i prądu przemiennego na prąd stały, przetwarzanie prądu stałego z akumulatorów na prąd impulsowy, akumulatory, prądnice prądu przemiennego, elektryczne pole przepływowe w wodzie.
2) Zastosowanie przepływowego pola elektrycznego w rybactwie – połowy narzędziami elektrycznymi, połowy kombinowane, przegrody elektryczne.
3) Wpływ prądu elektrycznego na ryby i inne zwierzęta wodne.
4) Elektryczne narzędzia do połowu ryb – budowa, obsługa i taktyka połowów.
5) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy połowach narzędziami elektrycznymi, postępowanie w przypadku awarii urządzeń.
6) Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki i zasady ratowania osób porażonych prądem.
7) Przepisy dotyczące połowów ryb narzędziami elektrycznymi.

Zajęcia praktyczno – terenowe (8 godz.):

1) Praktyczna nauka obsługi i montażu w łodzi zestawu klasycznego do elektrycznego
połowu ryb.
2) Szkolenie praktyczne w zakresie bhp.
3) Połów ryb zestawem klasycznym (agregat – przystawka).

Egzamin teoretyczny odbywa się po zajęciach praktyczno – terenowych. Przy przystąpieniu do egzaminu wymagane jest posiadanie dowodu osobistego.

 Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

 

Informujemy, że pierszeństwo w szkoleniu mają Członkowie LGR "Żabi Kraj" oraz mieszkańcy z terenu gminy: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój,  Pawłowice, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice.

Ilość miejsc: 40 osób.