Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2011 » NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW NR 3/2011 W DNIU 1.10.2011 W GOŁYSZU

W dniu 1 października 2011 r., w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR "Żabi Kraj".

Na Przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków wybrano Pana Krzysztofa Szymurę.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podjęło uchwały:
nr 13/2011 w sprawie przyznania diet Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".
nr 14/2011 w sprawie odwołania członka Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".
nr 15/2011 w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".
nr 16/2011 w sprawie ustalenia składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".
nr 17/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszrow Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".
nr 18/2011 w sprawie przyjęcia planu prac oraz budżetu na rok 2012 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".