Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniach 05 i 06.10.2011 r.

Porządek posiedzenia Komitetu na 05.10.2011r. (środa):

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Ocena operacji w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Porządek posiedzenia Komitetu na 06.10.2011r. (czwartek):
  1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Ocena operacji w ramach działania „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor publiczny.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
  5. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
  6. Dyskusja.
  7. Zamknięcie obrad.

  Ponadto informujemy, iż materiały dot. wniosków znajdują się w aplikacji internetowej: Elektroniczna Obsługa Wniosków – www.wnioski.zabikraj.pl. Wgląd do złożonych wniosków jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.