Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2011 » NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW NR 2/2011 W DNIU 11.08.2011 W SKOCZOWIE

W dniu 11 sierpnia 2011 r., w sali widowiskowej "Pod Pegazem" w Skoczowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR "Żabi Kraj".

Na Przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków wybrano Pana Krzysztofa Szymurę.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podjęło uchwały:
nr 7/2011 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".
nr 8/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".
nr 9/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".
nr 10/2011 w sprawie przyznania diet Komitetowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".
nr 11/2011 w sprawie przyznania diet Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".
nr 12/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 6/2010 z dnia 8 listopada 2010r. dotyczacej ustalenia składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  "Żabi Kraj".

W trakcie NWZC rozdano ankiety dot. współpracy oraz propozycji inicjatyw, akcji promocyjno-informacyjnych, badań do realizowania w ramach funkcjonowania Stowarzyszenia LGR "Żabi Kraj"  w 2012 roku.