Promocja » LGR „Żabi Kraj” w mediach » Prasa » Wieści Skoczowskie nr 12 (83) 12.2009r.