Promocja » LGR „Żabi Kraj” w mediach » Prasa » Wieści Skoczowskie nr 3 (86) 03.2010r.