Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2011 » NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW NR 4/2011 W DNIU 28.12.2011 W ZEBRZYDOWICACH
W dniu 28 grudnia 2011 r. (środa) o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Zamku w Zebrzydowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 
Na Przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków wybrano Pana Krzysztofa Szymurę.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podjęło uchwały:
nr 19/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj",
nr 20/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj".