Legislacja » Rybołówstwo » Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej