Legislacja » Rybołówstwo » Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt