Legislacja » Rybołówstwo » Ustawa z dnia 16 września 2011 r.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.