Promocja » LGR „Żabi Kraj” w mediach » Prasa » Wieści Skoczowskie nr 5 (88) 05.2010r.