Szkolenia » Szkolenia » 2012.02.08 "Oś 4 PO RYBY, a sektor publiczny"

W dniu 08 lutego 2012 r. w Miejskim Centrum Kultury „INTEGRATOR” odbyło się szkolenie pt. „Oś 4 PO RYBY, a sektor publiczny” organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013". W szkoleniu uczestniczyło 12 przedstawicieli sektora publicznego z obszaru LSROR.