Szkolenia » Szkolenia » 2012.03.20 „Możliwości pozyskania środków unijnych poprzez Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj” po nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.09.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013””.

Szkolenie pt.: „Możliwości pozyskania środków unijnych poprzez Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj” po nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.09.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013””, odbyło się w dniu 20.03.2012 r. (wtorek) o godz.16:30 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury INTEGRATOR w Skoczowie (ul. Mickiewicza 9).