Szkolenia » Szkolenia » 2012.03.14 "Kobiety aktywne, a oś 4 PO RYBY"

W dniu 14 marca 2012 r. w Centrum Integracji Wsi w Pruchnej odbyło się szkolenie pt. „Kobiety aktywne, a oś 4 PO RYBY” organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013. W szkoleniu udzial wzięło 40 osób.