Szkolenia » Szkolenia » 2012.04.25 - Szkolenie rybackie

W dniu 25 kwietnia 2012 r. w Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu odbyło się szkolenie rybackie organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Przybyłych gości przywitał Pan Krzysztof Szymura - Prezes Zarządu. Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji: Działalność Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”, którą przedstawił Pan Marek Żagan – Specjalista ds. współpracy i promocji. Następnie została ogłoszona krótka przerwa kawowa. Po przerwie została przedstawiona prezentacja „Obowiązki sprawozdawcze w gospodarstwach stawowych” przez Pana dr inż. Andrzeja Lirskiego. Po prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny nt. Konflikt „Ochrona środowiska a rybactwo”, który poprowadził Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego Oddziału Śląsko - Małopolskiego –  Pan dr Mirosław Kuczyński.  Po aktywnej dyskusji została ogłoszona przerwa obiadowa. Następnie została przeprowadzona prelekcja pt. „Urządzenia do detekcji osób niepożądanych” wraz z częścią pokazową, którą przeprowadził Pan Jakub Wajdzik. Na koniec szkolenia uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji „Sektor rybacki a oś 4 PO RYBY”, które prowadziła Pani Dorota Bathelt – Specjalista ds. obsługi projektów.