Szkolenia » Szkolenia » 2012.04.26 - Sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb

W dniu 26 kwietnia 2012 r. w Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu odbyło się szkolenie pt. „Sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb” organizowane w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji pt. „Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa - projekt współpracy, którą przedstawił Pan Marek Żagan – Specjalista ds. promocji i współpracy.

Następnie zostały przedstawione prezentacje pt. „Produkty rybołówstwa – Sprzedaż bezpośrednia czy działalność marginalna lokalna i ograniczona?, Produkcja i sprzedaż w świetle obowiązujących przepisów weterynaryjnych” oraz „Transport oraz dobre praktyki higieniczne i produkcyjne", przez Panią dr Izabelę Handwerker - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej.