Szkolenia » Szkolenia » 2012.07.18 - Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY

W dniu 18 lipca 2012 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wodna Dolina” (ul. Cicha 28, Pruchna) odbyło się szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY” organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Przybyłych gości na szkolenie przywitał Pan Stanisław Gabzdyl – Członek Zarządu. Szkolenie przeprowadził Pan Maciej Płosa, podczas którego wyjaśnił uczestnikom szczegółowo zapisy zawarte w umowie o dofinansowanie. Ponadto podczas szkolenia została poruszona kwestia prawidłowej realizacji operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.  Następnie prowadzący przedstawił uczestnikom krok po kroku poprawnie wypełniony wniosek o płatność.

Wszystkie wzory dokumentów potrzebnych do rozliczenia opearcji znajdują się w zakładce Realizacja LSROR w podzakladce Wzory wniosków.