Szkolenia » Szkolenia » 2012.04.4-3 - Organizacje pozarządowe w praktyce

W dniach 03-04 kwietnia 2012 r. w Zajeździe „Na Kamieńcu” w Ochabach Małych odbyło się szkolenie pt. „Organizacje pozarządowe w praktyce” organizowane w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,  objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Pierwszego dnia szkolenie rozpoczęło się od prezentacji pt. „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych”, którą przedstawił Pan Michał Bagrowski. Po krótkiej przerwie zostały przedstawione prezentacje pt. „Działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza w organizacji, nadzór administracyjny i sądowy nad organizacją pozarządową” oraz „Obowiązki organizacji pozarządowych”, które przeprowadził również Pan Michał Bagrowski.

Drugiego dnia szkolenie rozpoczęło się od prezentacji pt. „Prawne aspekty funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich”, którą przedstawił Pan Jarosław Ornicz. Po krótkiej przerwie zostały przedstawione prezentacje pt. „Program ochrony danych osobowych na poziomie LGR, w tym m.in. rozpoznanie i wskazanie zbiorów danych podlegających rejestracji w GIODO” przez Pana Jarosława Ornicz oraz „Pozyskiwanie środków zewnętrznych (w tym z Unii Europejskiej) na rozwój działalności organizacji (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i inne)” przez Pana Jarosława Niemczyk.