Szkolenia » Szkolenia » 2012.08.13 - Promocja obszaru i podmiotów z terenu LGR "Żabi Kraj"

W dniu 13 sierpnia 2012 r. w Restauracji „Smak Regionu” w Pawłowicach odbyło się szkolenie pt. „Promocja obszaru i podmiotów z terenu LGR „Żabi Kraj”” organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Przybyłych gości na szkolenie przywitał Pan Krzysztof Szymura – Prezes Zarządu. Pierwszy panel szkolenia przeprowadził Pan Piotr Dzik, podczas którego omówił narzędzia i formy promocji, kanały komunikacji i związane z nimi możliwości oraz przedstawił aspekty prawne promocji. Drugi panel szkolenia przeprowadziła Pani Dorota Bathelt - przedstawiciel Biura LGR, podczas którego omówiła możliwości pozyskania środków unijnych na działania promocyjne poprzez LGR „Żabi Kraj”.