Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2012 » NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW NR 2/2012 W DNIU 30.08.2012 W ZABORZU

W dniu 30 sierpnia 2012 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali Konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków wybrano Pana Mirosława Dudę.

Walne Zebranie Członków podjęło uchwały:

nr 13/2012 w sprawie odwołania członka Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" Pana Andrzeja Zycha,       

nr 14/2012 w sprawie odwołania członka Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" Pana Romana Kamińskiego,              

nr 15/2012 w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj",      

nr 16/2012 w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj".

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kalinowa 2 w Zaborzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu – powitanie członków oraz gości Stowarzyszenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 26.03.2012 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odwołania członka Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” Pana Andrzeja Zych; Romana Kamińskiego z powodu pisemnej rezygnacji.
 6. Zgłoszenie kandydatur na Członka Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 8. Przedstawienie zmian w LSROR oraz dyskusja w sprawie zmian w LSROR.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w LSROR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.