Szkolenia » Szkolenia » 2012.09.13 - „ŻABI KRAJ JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY”

W dniu 13 września 2012 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Cyprianówka” w Warszowicach odbyła się konferencja pt. „ŻABI KRAJ JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY” organizowana w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.

Przybyłych gości na konferencję przywitał Pan Mirosław Duda – Wiceprezes Zarządu.

Podczas konferencji zostały przedstawione następujące tematy:

- Działania LGR „Żabi Kraj” Marek Żagan - Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj”,

- Produkt turystyczny „Żabi Kraj” – szanse dla regionu Barbara Byrska - Stowarzyszenie  
  LGR „Żabi Kraj”,

- Historia hodowli karpia na terenie Żabiego Kraju Henryk Białowąs – Polska Akademia
  Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej,

- Korzyści płynące z tworzenia okołorybackich produktów turystycznych               
 
Zbigniew Szczepański – Towarzystwo Promocji Ryb „PAN KARP”.

Ponadto w trakcie konferencji odbyły się pokazy:

- Kulinarny Atlas Ryb – prezentacja potraw z ryb Jerzy Erdmański,

- Pokaz wędkowania, zwiedzanie stoiska Suma afrykańskiego  PZW w Pawłowicach,  
 
Marek Król – Gospodarstwo Rybackie.