Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2012 » NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 3/2012 W DNIU 12.10.2012 W SKOCZOWIE

W dniu 12 października 2012 r. (piątek) o godz 10:00 w sali widowiskowej „Pod Pegazem” w Skoczowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków wybrano Pana Mirosława Dudę.

Walne Zebranie Członków podjęło uchwały:

nr 17/2012 w sprawie ustalenia składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" , 

nr 18/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy oraz budżetu na rok 2013 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj",

nr 19/2012 w sprawie przyjęcia zmian w budżecie na rok 2012 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj",      

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12 października 2012 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej „Pod Pegazem” (Skoczów, ul. Targowa 26).
Prosimy o potwierdzenie przybycia członków do dnia 10 października 2012 r.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu – powitanie członków oraz gości Stowarzyszenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 30.08.2012 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu prac i budżetu na rok 2013 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w budżecie na rok 2012 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
  8. Zamknięcie obrad